Ekotoks Laboratuvarı

Rotam Araştırma Laboratuvarı (RRL), Ekotoksikoloji Laboratuvarı birimi kimyasalların, özellikle de bitki koruma kimyasallarının yüksek kalitede ekotoksikolojik değerlendirmelerinin yapılması için tasarlanmış, amaca yönelik bir tesistir.
Bitki koruma kimyasallarının GLP koşulları altında su ve karasal ortamdaki hedef olmayan organizmalara toksisiteleri için değerlendirilmesi laboratuvarın ana aktivitesidir. Tatlı su algleri, tatlı su omurgasızları Daphnia, soğuk su balıkları dahil tatlı su balıkları gibi balıklar Gökkuşağı alabalığı, sucul yüzen makrofit Lemnaları gibi türler Sucul Ekotoksikoloji Laboratuarında test edilebilmektedir. Sucul ortamda test konsantrasyonunun doğrulanması için imkanlar mevcuttur ve Kimya laboratuvarında Fizyo-kimyasal analizler ile rutin olarak yapılır. Toprakta yaşayan organizma, toprak solucanı ve faydalı böcekler, tozlayıcı bal arısı, Karasal Ekotoksikoloji Laboratuvarı'nda test edilen test türleridir. Bu ön araştırmalar Akut çalışmalar/testler olarak adlandırılır ve düzenleme amaçlı zorunlu bir gerekliliktir.
Hedef olmayan bitkiler ve hedef olmayan faydalı eklembacaklılar ve tanıtılan tarımsal kimyasalların çevresel etkiler üzerinde testlerin yapıldığı tesisleri gelişim aşamalarındadır. Tüm testler onaylanır ve daha sonra kesinlikle GLP prensiplerine uyarak gerçekleştirilir. Şu anda, tesisleri geliştirmek ve uluslararası ürün tescil gereklilikleri uyarınca testleri yapmak için uzmanlığa sahip, Çin'deki GLP sertifikalı tek Ekotoks laboratuvarıdır.

glp-05

Ekotoks Laboratuvarı

ecotox-03

Saf Yeşil Alg Yetiştiriciliği Çalışmaları

ecotox-01

Toprak Solucanı Davranışının Gözlenmesi

ecotox-02

Kontrollü Ortamda Sürdürülebilir Alg Kültürü

KAYNAKLAR

GLP Sertifikası için aşağıdaki alana tıklayın.